وبلاگ

محمد انوری بهره بردار سالن ورزشی۹دی از تعطیلی سالن در ایام کرونا خبر داد.

محمد انوری بهره بردار سالن ورزشی ۹ دی از تعطیلی سالن در ایام کرونا خبر داد.

وی گفت:با توجه به دستور فوری فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه ناحیه میامی ، بعلت رشد شیوع ویرس کرونا ، کلیه فعالیتهای ورزشی در سالن ۹دی از تاریخ۲۹تیر ۹۹ تا اطلاع ثانویه کنسل میباشد.