رزومه شخصی

محمد انوری

محمد انوری دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در رشته مدیریت گرایش منابع انسانی می باشد.

مهارت های من
طراح وب 67%
طراح وب 81%
طراح وب 35%

خدمات من

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.